Selasa, 06 Desember 2016

Empat Jenis Manusia
Oleh: M. Fatan Fantastik 
Nabi bersabda, “...Aku menyampaikan sebuah hadits kepada kalian, maka hafalkanlah:
Dunia ini hanya untuk empat orang: 

Seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu, dia bertaqwa kepada Tuhannya padanya, menjalin silaturrahim padanya, dan mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah hamba dengan kedudukan terbaik.

(Yang kedua) seorang hamba yang dikaruniai ilmu oleh Allah dan tidak dikaruniai harta, dia memiliki niat yang benar, dia berkata, ‘Seandainya aku mempunyai harta niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh fulan’. Dia (mendapat pahala) dengan niatnya, maka pahala keduanya sama.
(Yang ketiga) seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan tidak dikaruniai ilmu. Dia bertindak ngawur (berbuat kebathilan) dalam hartanya tanpa ilmu, dia tak bertaqwa kepada Tuhannya padanya, tidak menjalin silaturrahim padanya, dan tidak mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah hamba dengan kedudukan terburuk.

Dan (yang keempat) seorang hamba yang tidak dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah, dia berkata, ‘Seandainya aku mempunyai harta maka aku akan melakukan padanya apa yang dilakukan oleh fulan.’ Maka dia (mendapatkan dosa) dengan niatnya, maka dosa keduanya sama.”
(H.R. Ahmad, dan at-Tirmidzi. Lafalnya adalah lafal at-Tirmidzi).

Nah, yang manakah kita?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar