Rabu, 12 Juli 2017

BELAJARNYA ULAMAWahai penuntut ilmu, sesungguhnya ilmu itu memiliki banyak keutamaan.

Kepalanya adalah tawadhu'.

Matanya adalah berlepas diri dari sifat dengki.

Telinganya adalah pemahaman.

Lisannya adalah kejujuran, hafalan adalah muroja'ah.

Hatinya adalah niat baik.

Akalnya adalah mengetahui perkara-perkara yang wajib.

Tangannya adalah Rahmat.

Kakinya adalah mengunjungi para ulama.

Tempat tinggalnya adalah kejayaan.

Komandannya adalah pemaaf.

Kendaraannya adalah menepati janji.

Senjatanya adalah kata-kata yang lembut.

Pedangnya adalah sifat ridho.

Busurnya adalah sikap lunak.

Tentaranya adalah berdekatan dengan para ulama.

Hartanya adalah etika yang baik.

Harta simpanannya adalah menjauhi dosa.

Bekalnya adalah kebaikan.

Airnya adalah kasih sayang.

Penunjuk jalannya adalah hidayah.

Dan, sahabat karibnya adalah bergaul dengan orang-orang baik. 

(Ali bin Abi Thalib)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar