Sabtu, 22 Juni 2019

MENGAPA KITA MENYEMBAH ALLAH


Oleh: Syifa Aprilia Septiana

Terdapat tiga perkara yang wajib diketahui setiap muslim. Agar setiap muslim memiliki iman yang benar sekaligus mampu mengamalkannya. Apa saja?

1. Allahlah yang menciptakan alam semesta (Al-Khaaliq). Terdapat dalam firman Allah, “Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal (kematianmu), dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukan.” (QS. Al-An'am: 2).

2. Dialah yang memberi rezeki kepada kita (Ar-Razzaaq). Terdapat dalam firman Allah, “Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.” (QS. Adz-Dzariyat: 58).

3. Dia tidak membiarkan kita terlantar dan Allah Sang Raja sesembahan manusia (Al-Maalik). Terdapat dalam firman Allah, “Maka apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tiada Tuhan selain Dia, Tuhan `Arsy yang mulia.” (QS. Al-Mukminun: 115-116).

Manusia diciptakan bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Dialah Allah Al-Khaaliq, sehingga kita harus menyembahNya. Dialah Allah Ar-Razzaaq, sehingga setiap manusia harus bersyukur dengan semua pemberianNya. Dan Dialah Allah Al-Malik, raja manusia yang mengurus seluruh keperluan makhlukNya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar