Jumat, 18 Oktober 2019

Resume: The Qur`an Keepers #3


Mari kita simak tipe manusia terhadap Al-Qur`an. Pahami, yakini, dan amalkan.

“Perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Qur`an ialah seperti buah jeruk utrujah, baunya enak dan rasanya pun enak dan perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca al-Quran ialah seperti buah kurma, tidak ada baunya, tetapi rasanya manis. Adapun perumpamaan orang munafik yang suka membaca al-Quran ialah seperti minyak harum, baunya enak sedang rasanya pahit dan perumpamaan orang munafik yang tidak suka membaca al-Quran ialah seperti rumput hanzhalah, tidak ada baunya dan rasanyapun pahit.” (Muttafaq ‘alaih).

Tipe yang mana diri kita?

Inilah sahabat-sahabat yang mulia dan utama bersebab Al-Qur`an. Ada Ubay bin Ka`ab, Abdullah bin Mas`ud, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas. Jika kita sering membaca nama Mujahid, itulah murid Ibnu Abbas. Ada pula Zaid bin Tsabit, katibnya Rasul.

Al-Qur`an akan menjadi kemuliaan bagi dirinya, jika syarat utamanya terpenuhi; iman. Al-Qur`an itu di hadapannya, benar-benar ia pegang erat dan diamalkannya.

Jadi, siapa yang dimuliakan Allah? Dia yang memiliki iman, kemudian membaca, meneliti, bahkan sampai mendalami isi Al-Qur`an. Itulah The Qur`an Keepers.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar