Jumat, 08 November 2019

Resume The World Avoiders #1


Ada surat-surat Al-Qur`an yang menjadi kesukaan Rasulullah untuk dibaca sebelum tidur. Surat Al-Isra` salah satunya. Hal ini beliau lakukan dalam rangka menghubungkan diri dengan Masjid Al-Aqsha yang saat beliau masih hidup belum bebas. Masjid Al-Aqsha masih dikuasai oleh penguasa non Muslim.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak tidur sampai membaca surah Az-Zumar dan Bani Israil (Al-Israa’). [Sunan Tirmidziy: Sahih]

Itu artinya apa? Rasulullah senantiasa memikirkan kondisi Masjid Al-Aqsha, kiblat pertama muslimin sebelum dipindahnya ke arah Masjidil Haram.

Di Lesehan Jum`at JAN On Pursuing The Prime Youth #4 ini, kita sudah sampai pada tema “The World Avoiders”. Apa hubungannya dengan Masjid Al-Aqsha? Para pemilik gelar “The World Avoiders” inilah yang tercatat dalam sejarah dalam dekatnya  pembebasan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsha.

Zuhud. Nama lainnya “The World Avoiders”. Kita simak penjelasan dari Rasulullah apa itu Zuhud
dari Abul Abbas Sahl bin Sa’d as-Sa’idi berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shalallahu 'Alahi wa Sallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku suatu amalan yang apabila kulakukan aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia.” Rasululullah bersabda, “Zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia, pasti manusia pun mencintaimu.” (HR Ibnu Majah dan yang lain, hadits ini hasan) (Hadits Arba`in: 31)

Menjadi zuhud, kadang disalahpahami dengan mereka-mereka miskin harta, berpakaian compang-camping, bahkan betul-betul mereka yang meninggalkan dunia. Padahal bukan itu makna zuhud. Zuhud adalah tidak mencintai dan berambisi pada dunia. Terpaksa “menggenggam” dunia, adalah dalam rangka untuk mendapatkan akhirat.

Tentang dekatnya zuhud dengan pembebasan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsha, masih ingatkan dengan kisah seorang pemuda utama bernama Yusya` bin Nun? Dalam memimpin pasukannya, beliau justru tidak menambah agar pasukannya banyak. Tapi beliau kurangi dan keluarkan dari barisan, orang-orang yang di dalam hatinya menjadikan dunia sebagai pikiran utamanya.

Siapa yang baru saja menikah, belum sempat bermalam dengan istrinya, dan masih terpikirkan ingin melakukannya, jangan ikut! Siapa yang membangun bangunan, atapnya belum dipasang, dan masih terpikirkan akan memasang atap, jangan ikut! Dan yang ketiga, siapa yang memiliki unta bunting dan memikirkannya, jangan ikut!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar