Kamis, 16 Januari 2020

The True Affirmators #2 Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Abu Bakar memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah. Dan Abu Bakar, menjadi awal-awal masuk Islam bukanlah sesuatu yang ringan. Ia harus menolak atau menafikan seluruh kebenaran yang dipercayai saat itu. Beliau lolos dari ujian keyakinan yang amat luar biasa.

Peristiwa kedua yang membuktikan beliau seorang "The True Affirmators" adalah saat peristiwa ekspedisi pasukan Usamah. Berita wafatnya Rasulullah Saw sampai kepada mereka. Madinah sedang berguncang, termasuk mereka yang justru izin tidak bayar zakat dan murtad dari Islam karena yang mereka percaya telah tiada.

Banyak para sahabat yang berpendapat bahwa pasukan Usamah harus kembali ke Madinah untuk memperkuat pertahanan kaum Muslimin. Termasuk Umar.

Bagaimana dengan Abu Bakar? Beliau tetap memberi perintah agar pasukan Usamah tetap berangkat. Ini adalah perintah Rasulullah. Keputusan Rasulullah pasti benar.

Benar. Pasukan Usamah tetap berangkat. Banyak yang awalnya ragu dengan Islam bahkan ingin murtad, kembali ke Islam. Mereka lihat pasukan yang amat gagah keluar dari Madinah. "Pasukan yang ini saja besar, apalagi yang di Madinah," pikir mereka.

Inilah Abu Bakar. The True Affirmators. Selalu membenarkan Rasulullah. Ya. Apapun yang datang dari Rasulullah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar